• ساخته شده از با کیفیت ترین نوع پلی یورتان و شبرنگ
  • شبـرنگ انعـطاف پذیـر بـا دیـد از فواصـل زیـاد
  • طراحی بر اساس هـزینه نگهداری کـم ( هزینه،نسبت به مدت طولانی استفاده )
  • دوام بالا، تـرک نمی خـورد ، پیـچ نمی خـورد، تراشه تراشه و فاسد نمـی شود.
  • مقاوم در برابر اشعه UV خورشید، روغن، نمـک و دماهای شدیـد و رطـوبت
  • بازگشت بحالت عمودی در هر حالت
  • قابلیت نصب سریع و آسان در هر سطح همواری
  • استوانـه ارتجاعـی بـرای ایمـن کـردن جـریان ترافیـک و جلوگیـری از حـوادث رانندگی استفاده می شود، امـا در صـورت لـزوم می تـوان از این وسیلـه بـرای ایجاد یک مسیر ایمن برای عبور وسایل نقلیه اضطراری استفاده کرد .
  • این محصـول مناسـب استفاده در: جاده هـا، خـروجی بزرگراهها، ادغام خطوط، جداسازی مسیرهای ویژه و اضطراری، تقاطع ها، فرودگاهها، پارکینگ اتومبیل ها، و در خیابانها برای هشدار در مناطق کار و …