• دارای بازتابنده کیوب کرنر از جنس پلی کربنات
  • دارای شبرنگ قابل انعطاف بدلیل پاره نشدن در هنگام خمشدگی
  • قابلیـت نصب سریـع و آسان در تمام سطـوح تـوسط 2 پیچ
  • دوام بالا در مقابـل خم شـدگی، تـرک خوردگـی و پوسیـدگی
  • مقاوم در برابر اشعه UV خورشید
  • قابل استفاده بعنوان جدا کننـده و راهنمـای مسیـرهای ویـژه
  • هزینه پایین به نسبت مدت زمان طولانی استفاده
  • بازگشت به حالت عمودی در هر حالت