• جنس بدنه از پلی یورتان TPU  که خاصیت انعطاف پذیری در جهت جلوگیـری از صدمـه به وسیله نقلیـه و خـود محصـول در بـرخوردهای احتمالـی در سرعتها و ضربـه های شدید را دارد 
  • دارای بازتابنده کیوب کرنر از جنس پلی کربنات
  • دوام بـالا، مقـاوم در بـرابـر اشعـه UV خورشید