• دارای صفحه بزرگ بازتابنده از شبرنگ پریزماتیک 10 ساله ORAFOL آلمان
  • طراحی منحصر بفرد در قسمت اتصال به گاردریل با استفاده از پیچ M16 گاردریل
  • دوام بـالا، مقـاوم در بـرابـر اشعـه UV خورشید
  • شکل ذوزنقه ای حداکثر سطح بازتاب را تضمین می کند و این شکل بازتابنده بطـور کامل توسـط گاردریـل محـافظت مـی شـود
  • جهت نصـــب بر روی گاردریل کافیست پیچ M16 را کمی شل کـــرده و گل گاردیل را بر روی پیچ قرار داده و پیچ را دوباره ســفت کنید