• این بازتابنده منحنی بطـور خـواص در جهـت به حداکثر رساندن انعکاس زاویه تابش طراحی شده است. بطور مثال جهت استفاده در تقاطع و پیچهای تند با زاویه کم
  • بهترین دید حتی در زمانهای تاریک را امکان پذیر می کند بدلیل اینکه هیچگونه لبه و یا زائده ای بر روی سطح جلوی بازتابنده منحنی وجود ندارد.
  • دارای شبرنگ پریـزماتیـک 10 ساله ORAFOL آلمان
  • دوام بـالا، مقـاوم در بـرابـر اشعـه UV خورشید