• قابلیت نصـب سریع و آسان توسط 2 پیچ بدلیل نچرخیـدن بـر اثـر ضـربه
  • دارای شبرنگ پریـزماتیـک 10 ساله ORAFOL آلمان
  • دارای لنزهای هشدار دهنده بزرگ بـه رنگهای سفید و قرمز برای دید از فواصل زیاد در شرایط نور کم و نامساعد جوی، قابلیت هدایت و راهنمایی مسیرها
  • ضربه وارد نکردن به وسیله نقلیه بدلیل زاویه کم برخورد
  • دوام بـالا، مقـاوم در بـرابـر اشعـه UV خورشید
  • قابلیت مشاهده از فواصل زیاد بدلیل رفلکتورها و همچنین استفاده از مواد محکم زرد رنگ، این محصول را مناسب برای استفاده در تمام محیطها می کند
  • رنگ زرد استفاده شده در طراحی این محصول باعث هشدار به رانندگانی که در مجاورت این علائم حرکت می کنند می شود