• قابلیت نصـب سریع و آسان توسط 2 پیچ بدلیل نچرخیـدن بـر اثـر ضـربه
  • دارای بازتابنده کیوب کرنر از جنس پلی کربنات در هر طرف جهـت هدایت و هشدار از فواصل دور در هر شرایط آب و هوایی
  • دوام بـالا، مقـاوم در بـرابـر اشعـه UV خورشید
  • قابلیت مشاهده از فواصل زیاد بدلیل رفلکتورها و همچنین استفاده از مواد محکم زرد رنگ، این محصول را مناسب برای استفاده در تمام محیطها می کند
  • رنگ زرد استفاده شده در طراحی این محصول باعث هشدار به رانندگانـی که در مجاورت این علائم حرکت می کنند می شود