• این نشانگرها بر اساس مشخصات ASTM تولید می شوند، قسمت زیرین این نشانگرها برای ایجاد یک پیوند ساختاری بسیار عالی با سطح خیابانها طراحی شده است، در حالیکه ساختار قوی و سبک وزن آن، امکان نصب آسان را فراهم می کند .
  • این نشانگرهای بدون بازتابنده استفاده می شود در جهت هشدار دادن به راننده بواسطه ایجاد لرزش در هنگام عبور از روی خط کشی و مناطق مورد نظر
  • ساخته شده از مواد ABS مقاوم
  • مقاوم در برابر اشعه UV خورشید
  • قابـل نصـب بـا چسب اپـوکســی