• خیلی سبک و مقاوم
  • قابلیت نصب سریع و آسان بر روی کنار نیوجرسی بتنی و دیواره های تونل
  • دارای صفحه بزرگ بازتابنده جهت دید بهتر از فواصل زیاد در شرایط نامساعـد جـوی
  • دارای شبرنگ پریـزماتیـک 10 ساله ORAFOL آلمان
  • دوام بـالا، مقـاوم در بـرابـر اشعـه UV خورشید
  • قابلیـت نصـب با چسب اپوکسـی و میـخ مخصـوص بتـن
  • بازتابنده های جاده ای عامل اصلی در جهت راهنمایی و هدایت بصری رانندگان در جاده های تاریک و شرایط نوری کم می باشد. بخصوص در مسیر های خطرناک بازتابندهای جاده ای بطور متوالی در فواصل کوتاه ایمنی جاده ها را بطور قابل توجهی افزایش می دهند. با توجه به این حقیقت که نصب وسایل ایمنی بر روی موانع بتنی در فاصله کم دشوار می باشد، توصیه می کنیم از این بازتابنده برای نصب بر روی موانع بتنی استفاده شود .