• - قابلیت تمیز شوندگی بسیار عالی
  • - سطح درخشنـده و بازتابنده بـزرگ - انعکاس نور بسیـار عالی در تمـام جهـات
  • - دارای شبرنگ پریزماتیک ۱۰ ساله ORAFOL آلمان
  • - دوام باال در مقابل فشار و ضربه
  • - دارای نقطه های روشن شونده در اثر انعکاس نور
  • - مقاوم در برابر اشعه UV خورشید
  • - قابلیت نصب با چسب اپوکسی در هر سطحـی