• مناسب استفاده در جاده ها و مناطق شهری
  • قابلیت نصب در کنار هم بصورت پیوسته
  • مقاوم در برابر اشعه UV خورشید
  • مقاومت بالا در برابر تغییر شکل و فرورفتگی در آسفالت بر اثر ضربه های وسیله نقلیه